Prioriteta je trajnostno upravljanje z vodami

Ljubljana, 22. marec 2021 – Ob svetovnem dnevu voda Združenje industrije pijač pri GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij izpostavlja pomen trajnostnega upravljanja z vodami kot strateški cilj, ki mora ostati prioriteta vseh deležnikov. Zavzema se za novo ureditev dajatev za vodne pravice, ki bo predvidljiva, pravična in transparentna, predvsem pa bo temeljila na trajnostnem upravljanju z vodnimi viri.

Pozorno spremljamo aktivnosti Evropske unije, ki ne glede na vpliv trenutne pandemične situacije, visoko na agendi ohranja zaščito naravnega okolja in ohranjanje biološke raznovrstnosti kot način vodenja Evrope v trajnostno obnovo. Konkretne aktivnosti iz naslova različnih strateških dokumentov imajo neposreden vpliv na kakovost vode in odpornost obdajajočih ekosistemov. Proizvajalci pijač so že več kot 200 let skrbniki vodnih virov in zajetij. Kakovost in čistost njihovih izdelkov sta odvisni od nedotaknjenega in neonesnaženega okolja. Proizvajalci pijač ščitijo naravne ekosisteme, znotraj katerih se pretaka voda do naravnih virov zajetja in skrbijo za to, da količina odvzete vode upošteva naravni proces obnove. Na ta način zagotavljajo dostopnost za prihodnje generacije.

V vodnem krogu je deležnikov več in vsak mora odigrati svojo vlogo za ohranjanje voda in vodnih virov. Strategije zagotavljanja trajnosti proizvajalcev pijač v ospredje postavljajo področje varovanja voda in vodnih virov ter v zvezi s tem konkretne ukrepe in cilje, ki jih zasledujejo tudi s samoregulacijo. S posodabljanjem tehnologije in optimiziranjem proizvodnje proizvajalci pijač delujejo v smeri konstantnega zmanjševanja porabe vode. V nekaterih primerih v zadnjih letih tudi do 60 %. Odpadna voda iz proizvodnega procesa pa je usmerjena v ponovno uporabo za čiščenje.

Dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, je ob tej priložnosti povedala: »Analiza aktualnega stanja na področju trajnostne rabe vode je temelj za nadaljnje usmeritve, vključevanje vseh deležnikov pa predstavlja veliko dodano vrednost, saj združeni lahko najdemo boljše in bolj učinkovite rešitve. Želimo si večjega sodelovanja z državo, predvsem s pristojnim ministrstvom pri oblikovanju in iskanju rešitev za bolj trajnostno upravljanje z vodo. Industrija pijač je začela najprej pri sebi in preverila možnosti izboljšav in doprinosa k dobrobiti tega neprecenljivega naravnega vira, s konkretnimi cilji, kazalci uspešnosti in stalnimi izboljšavami. Nadaljnje trajnostne premike pa ne more delati samo sama, temveč v sodelovanju z deležniki, med katerimi je za sistemske rešitve najpomembnejša država. Tu imamo še veliko prostora za izboljšave, ki bodo v dobrobit tako ljudi, okolja kot tudi poslovanja. Velja poudariti, da je industrija pijač eden manjših porabnikov vode, a kljub temu nosi večji del bremena dajatev za rabo vode. Zato se zavzemamo za novo ureditev dajatev za vodne pravice, ki bo pravična, transparentna in predvidljiva. Proizvajalci pijač ostajajo zavezani trajnostnemu upravljanju z vodnimi viri in izboljšanju svojega okoljskega delovanja. Pri tem jih kot strokovna služba GZS-ZKŽP podpiramo s prenosom dobrih praks iz tujine, z analitičnim pristopom in informiranjem.«

Evropsko združenje Natural Mineral Waters Europe (NMWE), ki združuje preko 550 evropskih polnilcev mineralnih in izvirskih vod in katerega član je tudi Združenje industrije pijač (ZIP) pri GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, svetovni dan voda letos obeležuje s kampanjo pod sloganom »Kaj ti pomeni voda?«.

 

Združenje industrije pijač (ZIP) je sektorsko združenje v okviru GZS–Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. ZIP združuje, povezuje in zastopa interese industrije pijač v odnosu do državnih organov in evropskih panožnih združenj, oblikuje stališča in zagotavlja strokovno pomoč članstvu. ZIP je aktivni član Evropskega združenja za brezalkoholne pijače (UNESDA) in Evropskega združenja polnilcev embalirane vode (NMWE). ZIP je reprezentativni predstavnik industrije pijač. Prihodki članov ZIP predstavljajo 15 % prihodkov celotne slovenske živilskopredelovalne industrije.

 

Dodatne informacije:

Petra Medved Djurašinović, Sekretarka Združenja industrije pijač (ZIP) pri GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij (petra.medved@gzs.si; 01 58 98 296)